Firmware Nokia 2690 RM-635 10.65 Bi Only

Firmware Nokia Bi Only


Firmware Nokia 2690 RM-635 10.65 Bi Only
RM-635 SEAP X BLUE STROKE INDONESIA 0591639
RM635_0591639_10.65_036.vpl (3.86 kB)
RM635_0591639_10.65_036.dcp (30.31 kB)
rm635__10.65.mcusw (17.99 MB)
rm635__10.65.ppm_x (4.06 MB)
rm635__10.65.image_x_blue (10.01 MB)
P8370501dpi600.pcx (10.07 kB)
P8370503dpi600_label_layout.xml (2.02 kB)
RM635_0591639_10.65_036_signature.bin (3.20 kB)


RM-635 SEAP X BLACK STROKE INDONESIA 0592101
RM635_0592101_10.65_036.vpl (3.86 kB)
RM635_0592101_10.65_036.dcp (30.31 kB)
rm635__10.65.mcusw (17.99 MB)
rm635__10.65.ppm_x (4.06 MB)
rm635__10.65.image_x_black (10.01 MB)
P8370501dpi600.pcx (10.07 kB)
P8370503dpi600_label_layout.xml (2.02 kB)
RM635_0592101_10.65_036_signature.bin (3.20 kB)


RM-635 SEAP X PINK STROKE INDONESIA 0592404
RM635_0592404_10.65_036.vpl (3.86 kB)
RM635_0592404_10.65_036.dcp (30.31 kB)
rm635__10.65.mcusw (17.99 MB)
rm635__10.65.ppm_x (4.06 MB)
rm635__10.65.image_x_pink (10.01 MB)
P8370501dpi600.pcx (10.07 kB)
P8370503dpi600_label_layout.xml (2.02 kB)
RM635_0592404_10.65_036_signature.bin (3.20 kB)


RM-635 SEAP X SILVER STROKE INDONESI 0592504
RM635_0592504_10.65_036.vpl (3.86 kB)
RM635_0592504_10.65_036.dcp (30.31 kB)
rm635__10.65.mcusw (17.99 MB)
rm635__10.65.ppm_x (4.06 MB)
rm635__10.65.image_x_silver (10.01 MB)
P8370501dpi600.pcx (10.07 kB)
P8370503dpi600_label_layout.xml (2.02 kB)
RM635_0592504_10.65_036_signature.bin (3.20 kB)


Download Firmware Nokia 2690 RM-635 versi 10.65 Bi Only (Bahasa Indonesia)

Phone Name : Nokia 2690
Product Type : RM-635
Firmware Version : 10.65
Variant ID : 5231404233
Varian Name : Rm-635 Seap X Black Stroke Indonesia
Product Code : 0592101
Download

4 Responses to "Firmware Nokia 2690 RM-635 10.65 Bi Only"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel